Prislista

Kolmila


För att få köpa vårt prima kol så vill vi ha  175:-

För att ni ska få köpa vår tjära så vill vi ha 110:-

För att ni ska kunna hyra våra kolarkojor så vill vi ha 50:-/bädd eller 100:-/koja

Som medlem erlägger ni som vuxen över 25 år 65:-

Som barn under 25 år erlägger ni 15:-

T-shirt kostar 150:-

Keps kostar  50:-


Vårt bankgirokonto är 5745-3276

Välkomna